Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 08 2015

olk
Kobiety od przystojnych mężczyzn wolą zdecydowanych.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromjasminum jasminum viabarcalledheaven barcalledheaven
olk
1727 08ff

January 15 2015

olk
Zaniedbasz, to stracisz.

September 13 2014

8914 b80c 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid vianfading nfading
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaowieczkini owieczkini
olk

W jednym momencie nastąpi zwrot akcji, nagły,
i wszystko się ułoży,
i wszystko będzie lepsze,
to jak nowe życie i wyjście z cienia.

Ale tracę nadzieję..

Reposted fromchloestephenson chloestephenson viamefir mefir
olk
4890 6636
czas zmienia podejście.
Reposted fromnivea nivea viamefir mefir
olk
1600 04bc 500
olk

"-Co pan robi od rana do wieczora?
-Znoszę siebie."

- Emil Cioran
Reposted fromkarahippie karahippie viaowieczkini owieczkini
olk
Potrzebuje mężczyzny, który eksploduje, kiedy pomyśli, że może mnie stracić.
— Gabrielle Solis

August 17 2014

olk
6094 b1a7 500
Reposted fromaggape aggape viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
olk
9198 23b1 500
olk
Wykonywać razem takie proste czynności. Czytać razem książki, słuchać muzyki, chodzić po bułki, grabić liście z podwórka. I przytulać się. Tak często. I tak mimowolnie. 
— marzmy więc.
olk
3185 cfa7
Reposted fromcarea carea viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
olk
Mógłbym trzymać Cię w ramionach całą wieczność ale to wciąż byłoby za krótko.
— Pogoda na miłość.
Reposted fromresort resort viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
olk
7356 d16d 500
Reposted frommattrue mattrue viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
olk
2346 b7b9 500
Chip away a little more every day
Reposted fromSeventh Seventh viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
olk
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
Chcę usiąść i słuchać, być blisko.
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
To dużo i mało, i wszystko.
— Sambor Dudziński
olk
Bo ja codziennie wierzę, że jutro będzie lepiej. Na pewno. Bo jutro na pewno stanie się coś dobrego. Trzeba tylko przetrzymać dziś. I to nic, że najczęściej jutro nie było lepiej i jutro zamieniało się w kolejne jutro. Ale ja wiem, że kiedyś na pewno nastąpi to lepsze jutro. Trzeba tylko poczekać
— Mariusz Maślanka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl